A A A K K K
для людей із порушенням зору
Шевченківська громада
Черкаська область, Звенигородський район

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ

Дата: 05.11.2019 09:09
Кількість переглядів: 810

 

 

 

                                                                                                                                                  ПРОЕКТ

 

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Шевченківської сільської ОТГ

 

Стаття 1. Бюджетний регламент Шевченківської сільської ОТГ (далі – Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю за виконанням та звітуванням про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади  (далі – бюджет ОТГ).

 

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процесів (механізму) формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються сільською радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також забезпечення координації та узгодженості дій між усіма учасниками бюджетного процесу,забезпечення його публічності та прозорості.

 

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблено відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту роботи сільської ради VII скликання.

 

Стаття 4. Бюджетний регламент містить заходи щодо:

  1. Складання проекту бюджету ОТГ;
  2. Затвердження бюджету ОТГ та внесення змін до нього;
  3. Виконання бюджету ОТГ;
  4. Подання звітності про виконання бюджету ОТГ.

 

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту бюджету ОТГ:

  1. Доведені Міністерством фінансів України  особливості складання розрахунків до проекту бюджету ОТГ на наступний бюджетний період;
  1. Доведені Міністерством фінансів України  типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;
  2. Доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту бюджету ОТГ, а також пропозиції  щодо форми проекту рішення про бюджет ОТГ (типова форма рішення);
  3. Доведені Кабінетом Міністрів України  (визначені схваленим у другому читанні проектом Закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту бюджету ОТГ;
  4. Розрахунки потреби в коштах та інші матеріали надані розпорядниками (одержувачами) коштів бюджету ОТГ;
  5. Депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм, а також зі складанням бюджету ОТГ;
  6. Результати громадських слухань, зустрічей з представниками громади, ініціативних груп, органів самоорганізації населення тощо;
  7. Попередній прогноз надходжень і витрат бюджету ОТГ на наступний рік.

 

Стаття 6. Проектом рішення про бюджет ОТГ визначаються:

  1. Загальні суми доходів, видатків та кредитування бюджету ОТГ (з розподілом на загальний та спеціальний фонди).
  2. Граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету ОТГ.
  3. Доходи бюджету ОТГ за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення).
  4. Фінансування бюджету ОТГ за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення).
  1. Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету ОТГ за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення).
  2. Бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення).
  3. Розмір оборотного залишку коштів бюджету ОТГ.
  4. Додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету ОТГ.

 

Стаття 7. Разом з проектом рішення про бюджет ОТГ подаються:

  1.  Пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та розрахунки відповідно  до статті 76 Бюджетного кодексу України.
  1. Показники витрат бюджету ОТГ, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду.
  2. Перелік інвестиційних проектів на середньостроковий період.
  3. Інформація про хід виконання бюджету ОТГ у поточному бюджетному періоді.
  4. Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту бюджету ОТГ (подаються комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі);
  5. Інші матеріали, обсяг і форму яких визначає виконавчий комітет міської ради.

 

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:

  1. Інформацію про соціально-економічний стан об’єднаної територіальної громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту бюджет ОТГ.
  2. Оцінку доходів бюджету ОТГ з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих сільською радою податкових пільг.
  3. Пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет ОТГ, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету.
  4. Обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів.

 

Стаття 9. При затвердженні бюджету ОТГ враховується у першочерговому порядку потреба в коштах на:

  1. Оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
  2. Проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.
  3. Інші соціальні видатки (медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, поточні трансферти населенню тощо).

 

Стаття 10. Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів  несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання розрахунків потреби в коштах та/або приховування, надання недостовірної, завищеної чи неповної потреби в коштах за рахунок коштів бюджету ОТГ.

 

Стаття 11. Проект рішення про бюджет ОТГ (про внесення змін до рішення про бюджет ОТГ) подається до сільської ради винятково виконавчим комітетом міської ради. Проект рішення, підготовлений з порушенням вимог цієї статті, на розгляд пленарного засідання сільської ради не вноситься.

 

Стаття 12. Пропозиції до проекту рішення про внесення змін до рішення про бюджет ОТГ в частині збільшення видатків повинні містити пропозиції із зазначенням джерел покриття таких витрат. Пропозиції, надані без визначення джерел покриття таких видатків, до розгляду виконавчим комітетом не приймаються.

 

Стаття 13. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведено в додатку до Бюджетного регламенту.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                   Л.Л.Ільченко

 

 

 

 

 

                                                                                                         Додаток

                                                                                                         до Бюджетного регламенту

Шевченківської сільської ради

 

Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання

 

Стадії бюджетного процесу

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

Підготовча робота перед складанням рішення про бюджет ОТГ

Підготовка розпорядження сільського голови про заходи щодо забезпечення формування проекту бюджету ОТГ на плановий рік та його прогнозу на два наступних за плановим бюджетні періоди

Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету сільської ради, виконавчі органи сільської ради

Після затвердження розпорядження голови обласної державної адміністрації  про заходи щодо забезпечення формування проектів обласного та інших місцевих бюджетів на плановий рік та його прогнозу на два наступних за плановим бюджетні періоди

Складання проекту бюджету ОТГ

Надання необхідної інформації Міністерству фінансів України для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників

Виконавчі органи сільської ради (частина друга статті 75 Бюджетного кодексу України)

В терміни, передбачені Міністерством фінансів України

Складання проекту бюджету ОТГ

Розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форм бюджетних запитів та інструкцій щодо їх заповнення згідно з Типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів

Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету сільської ради (частина третя статті 75 Бюджетного кодексу України)

Після затвердження розпорядження сільського голови про заходи щодо забезпечення формування проекту бюджету ОТГ на плановий рік та його прогнозу на два наступних за плановим бюджетні періоди

Складання проекту бюджету ОТГ

Організація складання бюджетних запитів, подання їх до фінансово-економічного відділу виконавчого комітету сільської ради. Забезпечення своєчасності, достовірності та змісту бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, потрібну для аналізу показників проекту бюджету ОТГ згідно з вимогами фінансово-економічного відділу виконавчого комітету сільської ради

Головні розпорядники бюджетних коштів (частина четверта статті 75 Бюджетного кодексу України)

У терміни, встановлені фінансово-економічним відділом виконавчого комітету сільської ради

Складання проекту бюджету ОТГ

Аналіз бюджетних запитів, наданих  розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору відповідності їх меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету ОТГ перед поданням його на розгляд виконавчому комітетові сільської ради

Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету сільської ради (частина п’ята статті 75 Бюджетного кодексу України)

На будь-якому етапі  складання і розгляду проекту бюджету ОТГ

Складання проекту бюджету ОТГ

Отримання від Міністерства фінансів України  розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту бюджету ОТГ, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про бюджет (типової форми рішення)

Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету сільської ради (частина восьма статті 75 Бюджетного кодексу України)

У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

Складання проекту бюджету ОТГ

Отримання від Кабінету Міністрів України визначених показників міжбюджетних відносин, включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів, і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проекту бюджету ОТГ

Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету сільської ради (частина дев’ята статті 75 Бюджетного кодексу України)

У тижневий строк із дня прийняття закону України про Державний бюджет України

Складання проекту бюджету ОТГ

Попередній розгляд прогнозу доходів і витрат бюджету ОТГ на наступний рік

Постійна комісія міської ради з питань соціального-економічного розвитку території, інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі

У тижневий строк із дня прийняття закону України про Державний бюджет України

Складання проекту бюджету ОТГ

Формування проекту бюджету ОТГ і підготовка проекту рішення про бюджет ОТГ

Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету сільської ради (частина дев’ята статті 75 Бюджетного кодексу України)

До 25 грудня

Розгляд і прийняття бюджету ОТГ

Розгляд проекту рішення про бюджет ОТГ і подання його сільській раді в разі схвалення

Виконавчий комітет сільської ради

До 25 грудня

Розгляд і прийняття бюджету ОТГ

Розгляд проекту рішення про бюджет ОТГ, підготовка висновків і зауважень

Постійні комісії сільської ради

До 25 грудня

Розгляд і прийняття бюджету ОТГ

Оприлюднення на веб-сайті міської ради проекту рішення про бюджет ОТГ та додатків до нього

Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету сільської ради

До 25 грудня

Розгляд і прийняття бюджету ОТГ

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проекту бюджету ОТГ. Підготовка висновків щодо доцільності врахування пропозицій у проекті бюджету ОТГ

Постійна комісія сільської ради з питань соціального-економічного розвитку території, інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі

До 25 грудня

Розгляд і прийняття бюджету ОТГ

Розгляд і затвердження проекту рішення про бюджет ОТГ

Сільська рада (частина друга статті 77 Бюджетного кодексу України)

До 25 грудня

Розгляд і прийняття бюджету ОТГ

Оприлюднення рішення про бюджет ОТГ

Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету сільської ради (частина четверта статті 28 Бюджетного кодексу України)

У десятиденний термін після затвердження бюджету ОТГ

Виконання бюджету ОТГ

Підготовка та затвердження розпису бюджету ОТГ

Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету сільської ради (частина третя статті 78 Бюджетного кодексу України)

У місячний термін після затвердження бюджету ОТГ

Виконання бюджету ОТГ

Забезпечення виконання бюджету ОТГ

Виконавчі органи сільської ради (частина перша статті 78 Бюджетного кодексу України)

Протягом бюджетного періоду

Виконання бюджету ОТГ

Забезпечення відповідності розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням. Загальна організація та управління виконанням бюджету ОТГ. Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Прогнозування та аналіз  доходів бюджету ОТГ

Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету сільської ради (частини перша, третя та четверта статті 78 Бюджетного кодексу України)

Протягом бюджетного періоду

Виконання бюджету ОТГ

Розроблення та затвердження паспортів бюджетних програм і внесення змін до них

Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету сільської ради

Протягом бюджетного періоду

Виконання бюджету ОТГ

Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм

Розпорядники коштів

Протягом бюджетного періоду

Виконання бюджету ОТГ

Казначейське обслуговування бюджету ОТГ

Управління Державної казначейської служби в Звенигородському районі Черкаської області (частина друга статті 78 Бюджетного кодексу України)

Протягом бюджетного періоду

Виконання бюджету ОТГ

Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до бюджету ОТГ податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства

Звенигородське південне управління Головного управління Державної фіскальної служби в Черкасьській області (частина п’ята статті 78 Бюджетного кодексу України)

Протягом бюджетного періоду

Виконання бюджету ОТГ

Облік надходжень, що належать бюджету ОТГ. Повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету ОТГ

Управління Державної казначейської служби в Звенигородському районі Черкасьської області (частина друга статті 78 Бюджетного кодексу України)

Протягом бюджетного періоду

Виконання бюджету ОТГ

Розгляд проекту рішення про внесення змін до бюджету ОТГ

Постійні комісії сільської ради

Протягом бюджетного періоду

Виконання бюджету ОТГ

Ухвалення рішення про внесення змін до бюджету ОТГ

Сільська рада (частина восьма статті 78 Бюджетного кодексу України)

Протягом бюджетного періоду

Виконання бюджету ОТГ

Оприлюднення на офіційному веб-сайті сільської ради рішення про внесення змін до бюджету ОТГ

Фінансово-економічний відділ виконавчого комітету сільської ради


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь