Шевченківська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Проєкт Положення про старосту сіл Будище, Пединівка, Тарасівка, Боровикове Шевченківської сільської територіальної громади

Дата: 21.11.2020 20:51
Кількість переглядів: 1167

                                                                                                                                 ПРОЕКТ

 

 

Додаток

До рішення сільскої ради

від 23.11.2020 № 1- 9 / VIІІ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТАРОСТУ СІЛ БУДИЩЕ, ПЕДИНІВКА, ТАРАСІВКА, БОРОВИКОВЕ

ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ   СІЛЬСЬКОЇ  

 ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про старосту села (селища)  Шевченківської  сільської  територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування» та статуту Шевченківської сільської територіальної громади і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

1.2. Положення затверджується сільською радою відповідної  територіальної громади.

 

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ

 

2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси жителів села (селища) (у селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради  територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", Закону України від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України від 16.04.2020 № 562-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», за винятком її адміністративного центру) у виконавчих органах сільської  ради територіальної громади.

          2.2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та цим Положенням.

Староста діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, статутом сільської територіальної громади, цим Положенням, іншими рішеннями органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.

Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, на нього поширюється дія Закону України від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування». Так, згідно статті 10 цього Закону прийняття на службу в ОМС на посаду старости здійснюється шляхом затвердження відповідною радою. Статтею 14 цього Закону посаду старости віднесено до шостої категорії посад в ОМС, а відповідно до статті 15 Закону особам, які займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування. Частиною 3 статті 15 Закону визначено, що ранги старостам присвоюються рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії посад. Згідно частини 2 статті 17 Закону старости не підлягають атестації. На старост поширюється обмеження щодо граничного віку перебування на службі в ОМС. 

2.3. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету сільської  ради  територіальної громади та представляє  інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах  сільської ради.

          2.3.1. Відповідно  до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

13) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

2.3.2 Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території відповідного старостинського округу;

2) відповідно до вимог військового комісаріату, веде облікову документацію, проводить облік призовників та військовозобов’язаних ;

3) разом з депутатами, відповідного старостинського округу,  складає протоколи про адміністративні правопорушення;

4) видає усі види довідок, складає громадські характеристики на жителів відповідного старостинського округу, приймає усі види заяв, звернень, скарг громадян, жителів  відповідного старостинського округу;

5) проводить (спільно з фахівцем соціальної служби Шевченківської сільської ради) обстеження житлово – побутових умов сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах та осіб, що претендують на отримання матеріальної допомоги на лікування, поліпшення житлово – побутових умов, що проживають на території відповідного старостинського округу;

6) виконання  інших доручень ради та сільського голови.

2.4. Староста зобов’язаний:

1) сприяти жителям села (селища) у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

2) брати участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села (селища);

3) вносити пропозиції до виконавчого комітету сільської  ради з питань діяльності на території відповідного села (селища) виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

4) погоджувати проекти рішень сільської  ради  територіальної громади, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на її території;

5) шанобливо ставитися до жителів села (селища) та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування;

6) здійснювати моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським правопорядком;

7) здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села (селища) у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

8) не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

9) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Шевченківської сільської ради, регламенту ради та виконавчого комітету, виконувати інші обов'язки, визначені Положенням про старосту та інших нормативно - правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з членами громади, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами.

 2.5. Староста має право:

1) брати участь у пленарних засіданням сільської ради територіальної громади, з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних комісій ради;

2) взаємодіяти з сільською радою територіальної громади, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, що розташовані на території територіальної громади, громадськими об`єднаннями, які діють на території територіальної громади, а також іншими суб’єктами та інституціями;

3) одержувати безоплатно від виконавчих органів ради територіальної громади, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб, що розташовані на території територіальної громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали.

 2.6. Староста здійснює свої повноваження на постійній основі.

 

III. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ

ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ

 

3.1. Староста працює на постійній основі. Староста обирається радою шляхом таємного голосування на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова.

3.2. Староста не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

3.3. Особа, що обирається на посаду старости, повинна бути громадянином України.

На посаду старости не можуть бути затверджені особи:

1) визнані судом недієздатними;

2) які мають судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;

4) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.

Інші обмеження, пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлюються виключно законами України.

3.6. Повноваження старости припиняються одночасно із припиненням повноважень сільської  ради територіальної громади.

3.7. Повноваження старости припиняються а відповідна особа звільняється з посади достроково за рішенням сесії відповідної ради:

  1. його звернення з особистою заявою до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень старости (з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт);
  2. припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України (з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт);
  3. набуття громадянства іншої держави (з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт);
  4. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради);
  5. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради);
    5-1. набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави (строки законодавцем не визначені, логічно було б за аналогією до п.5);
  6. набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим (з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради);
  7. його смерті (з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть).

3.8. Відповідно до ч. 2 ст. 79-1 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» повноваження старости також можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Дострокове припинення повноважень у цьому випадку - з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

Повноваження старости можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України "Про правовий режим воєнного стану" (з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

 3.9. У разі звільнення з посади старости у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження старости може здійснювати тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого призначає сільський голова територіальної громади. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення і до моменту початку повноважень старости, затвердженого сесією відповідної ради.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ

 

4.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються сільською  радою територіальної громади.

4.2. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень, один із яких не менш як до 19-ї години.

4.3. Діяльність старости фінансується за рахунок бюджету сільської ради  територіальної громади.

 

V. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ТА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

 

5.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському, селищному, міському голові.

5.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін

5.3. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед перед жителями відповідного старостинського округу. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями села (селища) на відкритій зустрічі з громадянами.

5.4. Повноваження старости, крім випадків, визначених пунктом 3.7. цього Положення,  можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

5.5. Повноваження старости за наявності підстав, передбачених пунктом 5.4. цього Положення, можуть бути припинені  достроково за пропозицією, внесеною в порядку місцевої ініціативи  двома третинами жителів села (селища), які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та зареєстровані на території відповідного населеного пункту (села або селища),  або за поданням сільського голови відповідної ради, чи ініціативи однієї третини депутатів від загального складу ради  рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як половини голосів депутатів від загального складу ради.

 5.6. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам, в результаті неправомірних дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом.

5.7. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку

 

 

Секретар ради                                                                                     Л.Л. Ільченко

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь