Шевченківська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Додаток _ПН_РК_ рекомендована форма

Дата: 25.08.2021 19:55
Кількість переглядів: 284

Найменування платника

податковий номер

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

«__» _________ 2020 р. №___                                                                                  

 

ГУ ДПС в ______________________________ області                                      

 

Пояснення до таблиці даних платника податку

 

ТОВ/ФОП повна назва платника податків (далі – Суб'єкт господарювання (при заповнені інформації у довідці вказувати назву платника податків замість «Суб'єкт господарювання»)):

Створено ____________________ (дата створення). ;

Дата реєстрації в ДПС ______________________;

Юридична адреса:__________________________________________________________.

Фактична адреса: __________________________________________________________.

Фактичний вид діяльності платника (вказати відомості стосовно реального роду занять суб'єкта господарювання в описовій формі з розкриттям суті виробничого процесу (наприклад: виробництво взуття з імпортованих матеріалів на власних/орендованих станках, випічка хлібобулочних виробів на власних потужностях, надання послуг з прибирання готелів тощо): ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допоміжні (неосновні/фактичні види діяльності з розкриттям суті технологічного процесу) види діяльності: __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основний вид діяльності зазначений у реєстраційних документах _____________

______________________________________________________________________

 

Основні фонди, які використовуються у виробничій діяльності, джерела їх походження та документальне підтвердження придбання /оренди (документальне підтвердження прав власності на майно у орендодавця).

 

Для здійснення  своєї господарської діяльності Суб'єкт господарювання має достатньо технічних ресурсів.

Так станом на ___________, що підтверджено фінансовою звітністю на балансі обліковується основних засобів залишковою вартістю _____ тис. гривень.

Інформація про наявні основні засоби власні та орендовані підтверджується

Повідомленнями  про об’єкти оподаткування за формою 20-ОПП:

1.      _________________________________________________________________

2.      _________________________________________________________________

3.      _________________________________________________________________

4.      ….

Також Суб'єкт господарювання  орендує (навести інформацію щодо орендованих основних засобів, майна, устаткування тощо, договора оренди, документальне підтвердження прав власності на майно у орендодавця):

1.      _________________________________________________________________

2.      _________________________________________________________________

3.      _________________________________________________________________

4.      ….

Відповідальна особа за здійснення господарської діяльності (дата призначення останні діючі на посаді):

Директор:  Наказ № ___ від ______ 

Бухгалтер: Наказ № ___ від ______ 

 

Статутний фонд підприємства відповідно до установчих документів становить _____ грн та станом на ______ року сформовано повністю/не повністю (вказати).

 

Остання зміна у складі засновників «___» (дата) протягом останніх ___ років не відбувалось.

Станом на дату подання інформації засновниками є:

1.      (ПІБ, код)____________________внесок до статутного фонду __ грн., __% у статутному фонді; 

2.      (ПІБ, код)____________________внесок до статутного фонду __ грн., __% у статутному фонді;

3.      (ПІБ, код)____________________внесок до статутного фонду __ грн., __% у статутному фонді;

4.      ….

 

Суб'єкт господарювання є платником податку на додану вартість та (у разі наявності) платником єдиного податку _____ групи (у разі наявності).

 

Для здійснення господарської діяльності Суб'єкт господарювання використовує основні фонди (вказати власні чи орендовані, надати перелік виробничих потужностей, приміщень, устаткування, техніки тощо, які задіяні у технологічних процесах підприємства з документальним підтвердженням власності/оренди):

1.      _________________, _______________, ______________________________,

        (назва устаткування)               (форма власності)              (документи, які підтверджують придбання/оренду)

2.      _________________, _______________, ______________________________,

3.      _________________, _______________, ______________________________,

4.      ……

 

 

 

Станом на ______ відповідно до даних електронного кабінету платника недоїмка відсутня або складає ____ гривень.

 

Орієнтовна торгова націнка на реалізовані товари/послуги складає _ відсотка (ів).

У випадку наявності значних нереалізованих залишків ТМЦ вказати місця зберігання та документальне підтвердження їх придбання /оренди.

1.      _________________________________________________________________

2.      _________________________________________________________________

3.      _________________________________________________________________

4.      ……

 

У разі зупинення реєстрації ПН/РК вказати товари/послуги, які були зупинені (назва товару/послуги, код УКТЗЕД, фізичний обсяг товару (к-сть, т, кг тощо) та сума реалізації).

 

Вказати перелік залишків нереалізованих товарів (назва товару, код УКТЗЕД, фізичний обсяг товару, та сума у грошовому еквіваленті)

 

назва товару

УКТЗЕД

Обсяг постачання

одиниця вимірювання

(т, кг, м тощо)

тис.грн.

 

 

 

 

 

 

В таблиці, що подана Суб'єктом господарювання зазначені товари/послуги, обсяг постачання яких згідно з податковими накладними/розрахунками коригування, зареєстрованими за останні 12 календарних місяців у Реєстрі, становить більше 25 відсотків загального обсягу операцій з постачання за останні 12 календарних місяці, а саме товари за кодами.

 

Обсяг постачання продукції за останній рік, або з дати реєстрації платником ПДВ, якщо з моменту реєстрації пройшло менше року  ___ гривень.

 

Загальна сума ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування ___ гривень, у т.ч. ПДВ сплачений у попередньому місяці ___ гривень.

 

Відсоток задекларованого ПДВ за період ______________ становить _____% (ПДВ зобов’язання сплата  _____ тис. грн та обсяги оподаткованих операцій ______ тис. грн).

 

 

 

При оцінці показника ПДВ  звернути увагу на наступні обставини:

1.      Експорт власної продукції. Загальні обсяги експортних операцій становлять

____ гривень, _____% від загального обсягу продажів.

2.      Експорт/реалізація по договорах комісії.

3.      Імпорт. Загальні обсяги імпортних операцій становлять ____ гривень, _____% від загального обсягу придбання (імпорт + придбання на внутрішньому ринку).

4.      Наявність кредитних договорів: на поповнення обігових коштів та інвестиції. Протягом 2020 року Суб'єктом господарювання було здійснено за рахунок кредитних коштів сплату постачальникам за придбання ТМЦ/послуг на суму _______ грн та отримано податковий кредит з ПДВ на _______ грн.

 

Для забезпечення виробничого процесу Суб'єкт господарювання закуповує (вказати основні товарні позиції), ______

Основні Постачальники Суб’єкта господарювання у 202__ році (назва СГ, код ЄДРПОУ):

1.      ___________________________________________ (___________________);

2.      ___________________________________________ (___________________);

3.      ___________________________________________ (___________________);

4.      ___________________________________________ (___________________);

5.      ___________________________________________ (___________________);

 

Основні Покупці продукції (зокрема сільськогосподарської) Суб'єкта господарювання у 202__ році. (назва СГ, код ЄДРПОУ):

1.      ____________________________________________ (___________________);

2.      ____________________________________________ (___________________);

3.      ____________________________________________ (___________________);

4.      ____________________________________________ (___________________);

5.      ____________________________________________ (___________________);

 

Для підприємств, що реалізують сільськогосподарську продукцію:

Суб'єкт господарювання здійснює реалізацію виключно власної сільськогосподарської продукції. Оплата за поставлену продукцію  та придбані товари, послуги здійснюється в безготівковій формі.

 

Інформація про формування податкових зобов’язань та формування податкового кредиту відповідно до господарської діяльності відображена в щомісячних Податкових деклараціях з податку на додану вартість.

 

 

 

 

Щодо залишків «ризикових товарів» (групи товарів відповідно до Постанови № 1165) повідомляємо наступне:

 

Назва товару

Код УКТЗЕД

Залишки

Обсяг фізичний

(шт, т, кг, тощо)

Обсяг без ПДВ,

(грн.)

 

 

 

 

 

 

Суб'єкта господарювання має у складі ризикові групи товарів

 

У Суб'єкта господарювання станом на _______ середньорічна кількість найманих працівників становить ______ робітників.

Посадові оклади визначено штатним розписом.

Середня заробітна плата складає _____ грн. на місяць.

 

Звертаємо увагу, що Суб'єкт господарювання залучає на умовах угод ГПХ залучає працівників до сезонних робіт, а також у період посилених карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, окремі робітники брали відпустку за власний рахунок у 2020 року.

Кількість сезонних працівників ______ (за наявності);

Кількість працівників, що перебували у відпустках за власний рахунок _______.

 

Загальна сума сплачених у попередньому звітному, тобто у 2020 році сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/розрахунок коригування для реєстрації в Реєстрі, становить _____ грн., у т.ч :

ПДВ – ___ гривень;

Податок на прибуток –  ___ гривень;

Єдиний податок –  ___ гривень;

ПДФО –  ___ гривень;

ЄСВ –  ___ гривень;

Податок на землю –  ___ гривень;

Середня урожайність на 1 га у 2020 році становить: ____ц (* для с/г підприємств).

 

Все вищенаведене свідчить про можливість та реальність здійснення господарських операцій за відповідними видами діяльності, тому переконливо просимо врахувати подану Таблицю даних платника податку. Діяльність за вказаними кодами згідно з КВЕД  є постійною, регулярною і впливає на фінансовий результат.

 

*** Інформацію за вказаною формою (бо іншою за рішенням платника) платник податків має право подати до таблиці даних платника податку на додану вартість разом із пакетом супровідних документів.

Вказана форма не є вичерпною, та залежить від специфіки ведення господарської діяльності суб’єкта господарювання і носить рекомендований характер.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь