Шевченківська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Про розгляд Проекту Порядку встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку на території Шевченківської сільської територіальної громади

Дата: 13.10.2022 10:17
Кількість переглядів: 993

 


ШЕВЧЕНКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Двадцять перша       сесія

восьмого         скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  05 жовтня  2022 року                                                                             №  21 -  11 /VІІІ

 

Про розгляд Проекту Порядку встановлення особистого

строкового сервітуту на земельну ділянку на території

Шевченківської сільської територіальної громади

 

З метою упорядкування комплексного благоустрою території Шевченківської сільської громади, керуючись ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», ст.ст. 401, 403, 404, 406 Цивільного кодексу України, Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, Земельним  кодексом України, Законом України «Про благоустрій  населених  пунктів»,  ст. 13 Конституції України, ст.ст. 98-102 Земельного кодексу, з метою вдосконалення процедури надання дозволу для здійснення будь-яких будівельних робіт на землях територіальної громади та недопущення втрат до сільського бюджету, створення умов для ефективної реалізації повноважень місцевого самоврядування Шевченківської сільської територіальної громади в галузі земельних відносин,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Проект Порядку встановлення особистого  строкового  сервітуту на земельну ділянку, що знаходиться у розпорядженні Шевченківської сільської територіальної громадидодаток 1.

 

2. Дане рішення з додатками розмістити на веб - сторінці Шевченківської сільської ради для ознайомлення протягом місяця.

 

 

 

Сільський голова                                                                                   Сергій СМАЛЬКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

Додаток №1                                                                                                                         

до рішення сільської ради                                                                                                             від _20__ року № _____

 

 

ПОРЯДОК
встановлення особистого строкового сервітуту
на земельну ділянку на території

Шевченківської сільської територіальної громади
 

1. Загальні положення


         1.1. Порядок встановлення особистого строкового сервітуту на території Шевченківської сільської територіальної громади (далі – Порядок) розроблений відповідно статей 401, 402, 403, 404, 406 Цивільного кодексу України, статей 12, 98, 99, 100, 101, 102 Земельного кодексу України, статей 276, 284, 286, 287, 289, 290 Податкового кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів.

1.2. Цей Порядок визначає механізм укладання договору особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд, встановлює розрахунок плати за його користування, а також справляння плати за використання земель комунальної власності на умовах, визначених цим Порядком.

            1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживають в такому значені:

- сервітут – це право обмеженого користування чужим майном (речами) з певною метою, встановленими законом або договором;

- Сервітуарій – особа, в інтересах якої встановлено сервітут;
- земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

- особистий сервітут – сервітут, що належить конкретно визначеній особі, в даному випадку для встановлення  тимчасової споруди, що буде розміщена на частині земельної ділянки;

- договір про встановлення особистого строкового сервітуту – це правові відносини між власником та користувачем на обмежене платне користування земельної ділянки (її частиною).

1.4. Використання землі в Україні є платним. Одним із видів речових прав на чуже майно є право користування земельною ділянкою (її частиною), що перебуває у комунальній власності Шевченківської сільської  ради.

Встановлення особистого строкового сервітуту передбачається у випадках:
- розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

- розміщення елементів благоустрою;

-  вхідних груп до об’єктів нерухомого майна, парковок тощо, які знаходяться на землях комунальної власності;

- тимчасових споруд (гаражі).

1.5.  Дія даного Порядку поширюється на суб’єктів господарювання та громадян, які мають намір користування землями комунальної власності Шевченківської сільської ради на праві особистого строкового сервітуту.

 

 

2. Порядок встановлення особистого строкового сервітуту

            2.1. Особистий строковий сервітут встановлюється на підставі рішення Шевченківської сільської ради.

2.2. Для встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку  суб’єкт господарювання звертається з відповідною заявою до сільської ради.

До заяви додаються:

- копія паспорту, ідентифікаційного коду;

- копія Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ;

- копія паспорту прив’язки тимчасової споруди, що складається з таких документів: схеми прив’язки тимчасової споруди, погоджена виконавчим комітетом Шевченківської сільської ради та інженерними службами; графічних та текстових матеріалів з вимогами щодо естетичного вигляду тимчасової споруди погоджених з головним архітектором. 

2.3. Підставою для відмови у встановленні особистого строкового сервітуту на земельну ділянку є:

- подання неповного пакету документів;

- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 

- невідповідність документів діючому законодавству;

2.4. Рішення сільської ради про надання дозволу на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку є підставою для укладення Договору особистого строкового сервітуту за формою (додаток 1 Порядку). 

 

3. Порядок укладання Договору про встановлення особистого строкового сервітуту

 

3.1. Договір про встановлення особистого строкового сервітуту (далі Договір) укладається між сільською радою (власником/розпорядником) та суб’єктом господарювання, фізичною особою (сервітуарієм), за типовою формою, затвердженою сільською радою (додаток 1) не пізніше тридцяти календарних днів з дня прийняття відповідного рішення.

3.2. Термін дії Договору не може перевищувати 3 (три) роки. Сільською радою може встановлюватись інший термін дії Договору.

3.3. Проект договору готується землевпорядником Шевченківської сільської ради.

Договір укладається у трьох примірниках, один з яких знаходиться – у землевпорядника, другий – в сервітуарія, третій – у фінансовому відділі Шевченківської сільської ради.

3.4. Договір обліковується у землевпорядника Шевченківської сільської ради. 

3.5. У разі неукладання Договору в строк, визначеним п. 3.1 цього Порядку,  рішення Шевченківської сільської ради вважається таким, що втратило чинність.

3.6. Договір підписується сільським головою, а вразі відсутності посадовою особою, яка виконує обов’язки сільського голови.

3.7. Невід’ємною частиною Договору є паспорт прив’язки тимчасової споруди, або графічний додаток особистого строкового сервітуту.

 

4. Порядок зміни умов, поновлення, припинення Договору особистого строкового   сервітуту.

 

4.1. Після закінчення строку дії Договору Сервітуарій має переважне право на укладання його на новий строк за умови належного виконання умов Договору.

4.2. Для поновлення Договору Сервітуарій повинен не пізніше, як за 60 днів до закінчення строку дії звернутися із заявою до Шевченківської сільської ради про його поновлення із зазначенням бажаного строку.

4.3. До заяви про поновлення строку дії Договору додається:
- копія Договору;

- довідка про належне виконання обов’язків по Договору (дотримання Правил благоустрою території громади), наданою КП «Добробут»;

- копія договору особового строкового сервітуту земельної ділянки, строк дії якого закінчився;

- довідка Фінансового відділу Шевченківської сільської ради про відсутність заборгованості з плати за користування особистим строковим сервітутом;

-  в разі подання документів представником (уповноваженою особою) Сервітуарія до заяви додається належним чином засвідчена довіреність.

            4.4. Зміна умов Договору та його поновлення здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. Підставою для внесення змін до Договору та його поновлення є рішення сільської ради.

Зміни умов Договору та його поновлення оформлюються у вигляді Угоди про внесення змін до Договору особистого стокового сервітуту за формою, який є невід’ємною частиною Договору. 

4.5. Угода про внесення змін до Договору особистого строкового сервітуту або новий Договір укладається не пізніше 30 днів з дня прийняття рішення, зазначеного в п. 4.4. Порядку.

 Якщо протягом зазначеного строку зацікавлена особа (Сервітуарій) не уклала Угоду про внесення змін до Договору особистого строкового сервітуту або не подовжила Договір, рішення вважається таким, що втратило чинність.

 4.6. Угода про несення змін до Договору особистого строкового сервітуту підлягає взяттю на облік землевпорядником Шевченківської сільської  ради.

 4.7. Для припинення або дострокового розірвання Договору з ініціативи Сервітуарія, він повинен звернутися із заявою до Шевченківської сільської ради про його припинення або дострокове розірвання із зазначенням причини. 

4.8. Припинення або дострокове розірвання Договору здійснюється при наявності письмового повідомлення, за взаємною згодою сторін на підставі рішення сільської ради. 

4.9. Після припинення або дострокового розірвання Договору Сервітуарій втрачає право користуватися земельною ділянкою, що тягне за собою її звільнення у десятиденний термін за рахунок Сервітуарія.

             4.10. Шевченківська сільська рада залишає за собою право на одностороннє припинення Договору у разі систематичної несплати плати за користування особистим строковим сервітутом або використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, про що приймає відповідне рішення та повідомляє Сервітуарія.

 

5. Встановлення плати за користування

особистим строковим сервітутом
 

5.1. Розмір, індексація, форма, строки внесення плати за користування особистим строковим сервітутом та зміни, відповідальність за неналежне виконання або не виконання умов Договору встановлюються у Договорі особистого строкового сервітуту.

5.2. Плата за встановлення земельного сервітуту встановлюється при укладанні договору «Про встановлення особистого строкового сервітуту» на розміщення:

-  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Шевченківської територіальної громади в розмірі 12% (дванадцять відсотків) річних від нормативної грошової оцінки землі розрахованої відповідно до Методики розрахунку плати за договором особистого строкового сервітуту (додаток 3 Порядку) не залежно від виду економічної діяльності, яку здійснює Сервітуарій;

- тимчасових споруд (гаражів) в розмірі 12% ( дванадцять) річних від нормативної грошової оцінки землі розрахованої відповідно до Методики розрахунку плати за договором особистого строкового сервітуту (далі Методики).

5.3. Розмір плати уточнюється станом на 1 лютого поточного року на коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за попередній рік відповідно до відомостей Держгеокадастру України.

5.4. Нарахування плати за користування особистим строковим сервітутом здійснюється з дати прийняття рішення Шевченківською сільською радою.

5.5. Плата за особистий строковий сервітут, згідно договору, зараховується до сільського бюджету та сплачується  щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.


6. Окремі положення.

 

6.1. Сервітуарій після завершення робіт на земельній ділянці зобов’язаний відновити (встановити) елементи благоустрою  та дотримуватися Правил благоустрою на території Шевченківської громади.

 

7. Заключні положення.

 

7.1. Встановлення особистого строкового сервітуту не веде до позбавлення власника (розпорядника) земельної ділянки, щодо якої встановлений особистий строковий сервітут прав володіння, користування та розпорядження нею.

7.2. Земельна ділянка, щодо якої встановлено особистий строковий сервітут, не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, третім особам.

7.3. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених Порядком, вирішуються в судовому порядку.

 

 

 

Сільський голова                                                                                  Сергій СМАЛЬКО

 

Додаток № 1

до Порядку

ДОГОВІР
про встановлення особистого

строкового сервітуту
 

Цей договір укладено між виконачим комітетом Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області в особі сільського голови ______________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі - ВЛАСНИК, з однієї сторони та (суб’єкт господарювання)____________________________________________________, що мешкає в ________________________________________________________________, ідентифікаційний номер _________________, надалі – СЕРВІТУАРІЙ, з другої сторони, уклали цей договір про нижче наведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Особистий строковий сервітут встановлюється згідно рішення ________________ відносно земельної ділянки: площею _______ м2 з цільовим призначенням _____________________________________________________, яка розташована за адресою: __________________________________________________ в інтересах СЕРВІТУАРІЯ згідно паспорту прив’язки тимчасової споруди / графічного додатку особистого строкового сервітуту (Додаток 1) виданого відділом містобудування та архітектури ______________________, який є невід’ємною частиною цього договору.

1.2. Власник (володілець) повинен попередити іншу сторону про права третіх осіб на земельну ділянку, в тому числі про укладений договір оренди земельної ділянки.

1.3. У випадку, коли земельна ділянка, відносно якої встановлюється сервітут, надана в оренду, то укладання даного договору можливе виключно з письмової згоди орендаря на умовах цього договору з обов’язковим попереднім внесенням змін та доповнень до договору оренди земельної ділянки. Зміни та доповнення до договору оренди повинні відповідати умовам цього договору.

 

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим Договором встановлюється особистий строковий сервітут терміном на _______ роки з ______________ року до ____________________ року.

2.2. По закінченню терміну даного Договору його дію може бути продовжено за домовленістю сторін, про що сервітуарій не пізніше як за 60 днів до закінчення строку дії договору повинен повідомити письмово власника про намір продовжити його дію. Продовження терміну дії договору оформляється додатковою угодою на підставі рішення уповноваженого органу про продовження терміну розміщення тимчасової споруди в тому числі для провадження підприємницької діяльності.

 

3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Річна плата по договору встановлюється у розмірі ____% (________ відсотків) від нормативної грошової оцінки землі (згідно Методики розрахунку).

 

Плата вноситься СЕРВІТУАРІЄМ  у грошовій формі в сумі:

_________ (____________гривень, ______коп.) в рік в тому числі місячна  – _________ (_____________ гривень, _____ коп.) при цьому вказана сума може змінюватись при умові  проведення індексації нормативної грошової оцінки землі, прийнятих нових розрахунків Шевченківської сільської ради.

 

на рахунок Власника:

Одержувач:  ______________________________, р/р : ___________, Банк: __________________, МФО: _____________, ЄДРПОУ: ___________________

 

3.2. Річна плата по договору уточнюється щороку станом на 1 лютого на коефіцієнт індексації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки без внесення змін та доповнень до цього договору.

3.3. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

3.4. Форма плати – за безготівковим розрахунком.

3.5. Умови договору про розмір плати можуть переглядатися у випадках:

- погіршення стану земельної ділянки не з вини СЕРВІТУАРІЯ, що підтверджено документально;

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- в разі прийняття рішення Шевченківської сільської ради щодо розмірів річної плати за розміщення тимчасової  споруди  в тому числі для провадження підприємницької діяльності на території Шевченківської сільської територіальної громади;

- в інших випадках, передбачених законом.

3.6. У випадку визнання договору недійсним, одержана ВЛАСНИКОМ плата за фактичний строк дії договору, не повертається.

3.7. За порушення строків сплати по договору стягується пеня у розмірі 0,1% від нарахованої суми за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної суми.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ВЛАСНИК має право:

- вимагати своєчасного внесення плати СЕРВІТУАРІЄМ;

- вільного доступу до земельної ділянки з метою контролю за використанням та станом земельної ділянки, на яку встановлено сервітут;

- вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, у розмірі їх фактичної вартості.

4.2. ВЛАСНИК зобов’язаний:

- не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;

- не втручатися у господарську діяльність СЕРВІТУАРІЯ;

- у разі вилучення земельної ділянки, з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством, відшкодувати виникаючі при цьому збитки СЕРВІТУАРІЮ.

4.3. СЕРВІТУАРІЙ має право:

- приступати до розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності після реєстрації цього договору;

- здійснювати діяльність згідно цільового призначення;

-користуватися на умовах платності та у відповідності з інженерними комунікаціями ВЛАСНИКА.

4.4. СЕРВІТУАРІЙ зобов’язаний:

- своєчасно вносити плату за договором;

- належно використовувати встановлений сервітут відповідно до цільового призначення;

- не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану землі;

- дотримуватися умов користування сервітутом, встановлених цим Договором;

- не передавати будь-яким способом особистий строковий сервітут іншим фізичним і юридичним особам;

- відшкодувати ВЛАСНИКУ збитки в зв’язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;

- після закінчення терміну договору припинити використання і повернути земельну ділянку в попередньому стані;

- гарантувати, що виконавчі державні органи та органи місцевого самоврядування, санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи екологічної безпеки та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до земельної ділянки для виконання їх обов’язків в межах їх повноважень.

- дотримуватись Правил благоустрою територій громади, затверджених рішенням сільської ради _______________ року., а саме: утримувати територію у належному стані (косити траву, прибирати листя та бур’яни, прибирати від снігу та снігово-льодяних утворень, прибирати побутове сміття, прибирати будівельні матеріали, встановити урну для сміття), а також утримувати прилеглу територію до тимчасової споруди не менше, ніж 20 м від межі земельної ділянки, що надана у користування, та до проїжджої частини вулиці.

4.5. Сторони зобов’язані дотримуватися правил добросусідства.

4.6. Предмет сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.

4.7. Особистий строковий сервітут не позбавляє ВЛАСНИКА земельної ділянки прав володіння користування та розпорядження нею.

 

5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1 Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

5.2. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- ліквідації юридичної особи − СЕРВІТУАРІЯ.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

5.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню,

- інших підстав, визначених законом.

5.4. Договір строкового сервітуту з послідуючим вилученням земельної ділянки може бути розірвано без згоди СЕРВІТУАРІЯ за рішенням власника (міської ради) в разі:

- систематичної несплати плати за цим договором протягом 90 (дев’яносто) календарних днів;

- не укладання СЕРВІТУАРІЄМ угоди про внесення змін до договору строкового сервітуту на виконання рішень Шевченківської сільської ради;

- систематичного порушення норм і правил благоустрою території населеного пункту  Шевченківської сільської територіальної громади СЕРВІТУАРІЄМ.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

6.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини

 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по даному договору, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Право особистого строкового сервітуту виникає після підписання, реєстрації цього Договору сторонами з дати взяття на облік.

8.2. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у землевпорядника Шевченківської сільської ради, другий – в СЕРВІТУАРІЯ, третій – в Фінансовому відділ Шевченківської сільської ради.

8.3. Невід’ємною частиною цього договору є (необхідне підкреслити):

- паспорт прив’язки тимчасової споруди,

- графічний додаток особистого строкового сервітуту.

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВЛАСНИК

Шевченківська сільська рада

 

пров. Пирогова, 2

с. Шевченкове

Звенигородський р-н.

Черкаська обл..

                                                                _______________________

 

М.П.

СЕРВІТУАРІЙ:

____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Ідентифікаційний номер                                             

 

 

_______________________

 

М.П.

 

 

 

Договір взято на облік у _______________________________ ради, про що вчинено запис  №___________від «_____» ___________________ 20___ р. 

 

М. П. ___________________________________________________________     

            (підпис) (ініціали та прізвище посадової особи, яка провела реєстрацію)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

до Порядку про             встановлення

особистих строкових

сервітутів на території Шевченківської сільської територіальної громади

 

Методика

розрахунку розміру плати

за договором особистого строкового сервітуту

 

1. Розрахунок розміру плати за сервітутне користування земельною ділянкою, згідно договору особистого строкового сервітуту (далі – Методика) визначається за наступним алгоритмом:

а) визначення зонального коефіцієнту згідно з додатком №1 до цієї Методики;

б) визначення коефіцієнту функціонального використання згідно з додатком №2 до цієї Методики. У випадку змішаного функціонального використання земельних ділянок для встановлення тимчасової споруди, для розрахунку розміру плати за договорами особистого строкового сервітуту використовується більший з коефіцієнтів;

в) визначення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель, який встановлюється Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру України;

2. Розмір річної плати за договорам особистого строкового сервітуту розраховується за наступною формулою:

В = П х ((Сбв х Кз х Кл х Кф х Кі х Кп) х Ка), де                           

В – розмір річної плати за договорам особистого строкового сервітуту;

П – загальна площа розміщення сервітуарія;

Сбв – середня базова вартість одного квадратного метра земельної ділянки становить ______грн. відповідно до рішення сесії  Шевченківської сільської  ради від ______року № _____ «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель»;

Кз – зональний коефіцієнт, визначений згідно з додатком №1;

Кл – локальний коефіцієнт (для сервітутного користування застосовується 1,5);

Кф – коефіцієнт функціонального використання, визначений згідно з додатком №2;

Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, який встановлюється Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру України;

Кп – понижуючий коефіцієнт для парковок – 0,15;

Ка – коефіцієнт, який визначений в максимальному розмірі 12 відсотків ставки плати за сервітутне користування земельною ділянкою. Для розміщення тимчасових гаражів фізичних осіб застосовується ставка ______ відсотки річних від нормативної грошової оцінки землі розрахованої відповідно до Методики.

3. Місячна плата визначається за формулою шляхом ділення на 12 місяців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Методики розрахунку розміру плати

за договором особистого строкового

 

 

 

Зональний коефіцієнт (Кз)

 

Найменування вулиць

Розмір коефіцієнта

 

I

Вулиці, які віднесені до центральних

1

с. Шевченкове

1,1

2

вул. Шевченка від №1  до кінця вулиці

3

провулок Пирогова від № 2 до кінця провулка

4

вулиця Бондарівська від № 1 до кінця вулиці

5

вулиця Щепкіна с. Кононове - Івасів

6

с. Боровикове

7

вулиця Саннікова з № 1 до кінця вулиці

8

с. Будище

9

вулиця Шевченка з № 1 до кінця вулиці

10

с. Пединівка

11

вулиця Героїв Майдануз № 1 до кінця вулиці

12

с. Тарасівка

13

вулиця Ювілейна

II

Інші вулиці міста

0,9

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до Методики розрахунку розміру плати

за договором особистого строкового сервітуту

 

 

 

 

 

Коефіцієнт функціонального використання (Кф)

Категорія земель за функцією використання

Розмір коефіцієнта

Землі комерційного використання

2,5

Землі громадського призначення

0,7

Землі змішаного використання

1

Землі транспорту, зв’язку

1

Землі технічної інфраструктури

0,65

Землі рекреаційного призначення та інші види землі

0,5

Землі житлової забудови

1

Інші відкриті (незабудовані) землі

0,1

Землі під виробничими дворами і будівлями КСП

1

Землі під водою з площею акваторії до 50 га включно

0,5

Землі зелених насаджень

0,5

Землі кладовищ

0,5

Землі запасу та резервного фонду

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь