A A A K K K
для людей із порушенням зору
Шевченківська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Про бюджет Шевченківської сільської територіальної громади на 2023 рік

Дата: 03.01.2023 10:41
Кількість переглядів: 33

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22.12.2022 № 24-2/VIII

с.Шевченкове

 

Про бюджет Шевченківської сільської територіальної громади на 2023 рік (2355300000)

 

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26, частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, Шевченківська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету Шевченківської сільської територіальної громади  (далі – бюджет громади) у сумі 37 839 481,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 37 662 981,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 176 500,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету громади у сумі 37 839 481,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади – 37 662 981,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – 176 500,00 гривень;

 оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади у розмірі 75 326,00 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету громади у розмірі 753 260,00 гривень, що становить 2 відсотки видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету Шевченківської сільської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями Шевченківської сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет громади.

 4. Затвердити розподіл витрат бюджету громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 11 375 840,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету громади на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15, частиною першою статті 72 та абзацом третім пункту 225 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України;

 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

 

7. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

 соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

8. Доручити начальнику фінансового відділу здійснювати у 2023 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету громади забезпечити:

1) зaтвеpдження пaспоpтів бюджетних пpогpaм протягом 45 днів від дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. Якщо після прийняття рішення про бюджет громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Шевченківської сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету громади фінансовий відділ Шевченківської сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету громади і надання кредитів з бюджету громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва .

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету Шевченківської сільської ради вносити зміни до переліку капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, об'єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, переліку регіональних програм, обсягів міжбюджетних трансфертів, які фінансуватимуться з бюджету громади, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

12. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання комунальної власності Шевченківської сільської територіальної  громади,  або у статутних фондах яких є частка комунальної власності Шевченківської сільської територіальної  громади, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу) від розміру комунальної частки (акцій) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Суб’єкти господарювання комунальної власності територіальної громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності територіальної громади, сплачують частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2022 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджету громади, визначається суб’єктами господарювання за формою розрахунку, встановленою Міністерством фінансів України.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається суб’єктами господарювання комунальної власності територіальної  громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності територіальної  громади до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету громади.

 13. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Відповідно до пункту 22 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації не застосовуються такі норми цього рішення:

пункт 7,підпункту 3 пункту 10,пункт 11 (в частині, що стосується погодження з постійною комісією Шевченківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  рішень виконавчого комітету сільської ради).

14. Додатки №№ 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Секретарю Шевченківської сільської ради  опублікувати це рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті « Шевченків край».

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Шевченківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Сільський голова                                    __________                           С.А.Смалько

 

 

Додатки до рішення сесії

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Шевченківської сільської територіальної  громади за 9 місяців 2022 року

 

На виконання вимог пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України подається звіт про виконання бюджету сільської  територіальної громади за 9 місяців 2022 року.

 

ДОХОДИ

За 9 місяців 2022 року до загального та спеціального фондів (враховуючи міжбюджетні трансферти) бюджету Шевченківської сільської  територіальної  громади надійшло  22’081.9 тис. грн. доходів, з них до загального фонду – 21’729 7 тис. грн., що становить 86.27 відсотка до уточненого плану на звітну дату,  спеціального – 352,173тис. грн., або 215,17 відсотка відповідно.

Склад надходжень за відповідний період бюджету сільської  територіальної громади характеризується:

 • власні доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 12’311, 7 тис. грн. з відхиленням від уточненого плану на період 3` 446,8 тис. грн.
 • власні доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 352,173 тис. грн. з перевиконанням  на 188,5 тис грн.
 • міжбюджетні трансферти – 9` 417,9 тис. грн., мають незначне відхилення на 11,590 тис. грн. а саме:
 • базова дотація – 2` 528,1 тис. грн.;
 • освітня субвенція – 6` 184,2 тис. грн.;
 • додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони освіти та охорони здоров»я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –  38,3 тис. грн.;
 • дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 652,1 тис. грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам             з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 7,730 тис. грн.
 • інші субвенції з обласного бюджету – 7,547 тис.грн.(1282,00 грн. –пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 433,00 грн. –компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування).

 

 

 

 

Загальний фонд (без міжбюджетних трансфертів)

 

Затверджений сільською радою обсяг власних доходів загального фонду бюджету сільської  територіальної громади у звітному періоді виконано на 86,27 відсотка. До загального фонду надійшло 21’729,2 тис. грн. надходжень при планових показниках на звітний період в 25’188,59 тис. грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшення власних доходів склало на 12 відсотків, а саме на 3’023 465 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду бюджету сільської  територіальної громади за 9 місяців 2022 року займає податок та збір на доходи фізичних осіб  – 6’ 613 188 тис. грн., або 70,30 відсотка.  Доходи по даному податку, за вказаний період надійшли з відхиленням від уточненого плану  на 696,9тис. грн.

Другим по величині бюджетоутворюючим податком є місцеві податки та збори, що сплачуються  згідно з Податковим кодексом України. За звітний період надійшло 5’ 602 665тис. грн. що становить 90,22 відсотка в загальному обсязі власних доходів загального фонду бюджету. Відхилення від уточненого плану на період становить 607,3 тис. грн.

 Надходження по земельному податку та орендній платі за землю за 9 місяців 2022 року склали 2’728 933 тис. грн.,  значне відхилення від уточненого плану тільки по земельному податку з фізичних осіб в сумі   145 774 тис. грн.,   єдиного податку – 2’728 458 тис. грн., що становить 80,83 відсотка виконання до уточненого плану. Список платників єдиного податку, в яких сплата на даний звітний період сплачений повністю: Баранько В.В., Герасименко Д.В., Грицай Л.В., Дяк І.І., Дяченко В.М., Кальніцька М.Є., Кармазин О.П., Манькута О.П., Миргородська Н.М., Миргородський М.І., Мітленко О.В., Морозовський Я.В., Нещадим Р.І., Окіпняк А.П., Олійник В.А., Олійник М.С., Оськін О.В., Пазич В.М., Потабенко А.П., Різник І.М.,  Рудоман О.В., Смалько Ю.С., Сокирко О.П.,Третніков І.С., Федоренко Ю.М., Федьорко Т.В., Філіпенко Г.Ю., Матвієнко О.І., Невмита Н.В., Четверікова О.В., Харченко О.М., Чередник Р.О., Шеремет І.В.

Неподаткові надходження  склали 31,98 відсотків у загальному обсягу надходжень до бюджету, що становить 29 322 тис. грн. Неподаткові надходження сплачені до бюджету громади з великим відхиленням від уточненого плану на 62,7 тис. грн.

 

 

 За 11 місяців  2022 року найбільшими платниками податків та платежів до бюджету сільської  територіальної  громади є: юридичні особи -  виконком Шевченківської сільської ради сплатив до бюджету  громади 2’784 496 тис. грн., СЗШІ ПВПГЕП ЧОР  – 1’886 тис. грн., СВК «Козацький» - 1’362 846 тис. грн. СТОВ «Агрофірма  «АгроРось» - 4’344 367 тис. грн., Будищенський психоневрологічний диспансер – 1’387 472 тис. грн.,  Агрофірма «Корсунь» - 2’042 593тис. грн., ТОВ «НВФ «Урожай» - 2’573 650тис. грн., Шевченківська філія СТОВ «Агрофірма Корсунь» - 1’427 810 тис. грн. НЗ «Батьківщина  Тараса Шевченка» - 534 586 тис. грн.,  ФГ «Баниханське» - 147 844тис. грн.., ФГ «Травень АгроПлюс» - 96 774 тис. грн.  Фінвідділ Шевченківської сільської ради – 89  тис. грн

 

Спеціальний фонд (без міжбюджетних трансфертів)

Затверджений план на 9 місяців 2022 року по доходах спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади (без міжбюджетних трансфертів) виконано на  215,17 відсотка до затвердженого плану на звітний період. До спеціального фонду надійшло 352,2 тис. грн. надходжень при завданні на відповідний період – 163,6 тис. грн., тож перевиконання  на 188,5 тис. грн.

Спеціальний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади складається з екологічного податку (надійшло 509,81 тис. грн., з відхиленням до уточненого плану на період на 163,1 тис. грн.), власних надходжень бюджетних установ (надійшло 324,5 тис. грн. з перевиконанням до уточненого плану за період на 211 тис. грн.) та цільових фондів (надійшло 27,1тис. грн., зі значним відхиленням від уточненого плану на 22,4 тис. грн.).

 

 

ВИДАТКИ

 

Видаткова частина бюджету сільської  територіальної громади за 6 місяців 2022 року (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) виконана в сумі 13 994,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 13 994,9 тис. грн. та спеціальному фонду – 176,4тис. грн., що становить відповідно 68,03 та 15,86 відсотка до уточнених призначень на звітний період.

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

 • своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;
 • оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;
 • оплату видатків на придбання продуктів харчування ;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

Дотримано соціальну спрямованість бюджету.

 

В загальному обсязі видатки використано :

 • на державне управління – 2 625,1 тис. грн. ( 18,8 відсотка до загального обсягу видатків загального  фонду);
 • на освіту (надання дошкільної освіти, загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами – витрачено 7 600,5 тис. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) або 54,3 відсотка до загального обсягу видатків загального  фонду;

 

 • на соціальний захист – 597,1 тис. грн. (4,3 відсотка до загального обсягу видатків).
 • на утримання закладів культури –  883,3 тис. грн. (6,3 відсотка в загальному обсязі видатків);

 

 • на забезпечення діяльності  комунального підприємства «Добробут»   – 401,7 тис. грн. (2,9 відсотка в загальному обсязі видатків); забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 223,7 тис.грн.( 1,6 відсотка в загальному обсязі видатків)
 • на житлово-комунальне господарство – 124,3 тис. грн. (0,9 відсотка в загальному обсязі видатків);

 

 • профінансовано  до бюджету Звенигородської міської громади кошти на утримання об’єктів спільного користування та виконання програм кошти в сумі 1 310,9 тис.грн. (9,4 відсотків в загальному обсязі видатків)  , з них 25,0 тис.грн. на виконання Програми «Трудовий архів», Звенигородській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування – на оплату теплопостачання 300,0 тис.грн., 20,0 тис.грн. – на пільгові ліки; Звенигородському КЗ ЦПМСД на співфінансування ФАПів та Шевченківської амбулаторії – 961,3 тис.грн., Звенигородському інклюзивно-ресурсному центру – 4,5 тис.грн.

 

За економічною структурою в бюджеті сільської  територіальної громади видатки розподіляються наступним чином: 10 935,2 тис. грн. – видатки на заробітну плату з нарахуваннями (78,1 відсотка загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 577,1 тис. грн. (4,1 відсотка відповідно), продукти харчування – 559,8 тис. грн. (4,0 відсотка),  поточні трансферти – 1 310,9 тис. грн. (9,4 відсотків),інші поточні видатки – 611,9 тис. грн. (4,4 відсотка)  .

Всього на захищенні статті видатків бюджету сільської територіальної громади за  6 місяців 2022 року спрямовано – 6 724,0 тис. грн. або 95,6 відсотка загального обсягу видатків.

 

 

 

Державне управління

 

Видатки на утримання апарату сільської ради за 6 місяців 2022 року фактично виконані на суму 2 625,1 тис. грн., що становить 70,9 відсотка до уточнених призначень на звітний період. У тому числі на фінансовий відділ Шевченківської сільської ради використано коштів у сумі 316,3 тис.грн., що становить 77,75 відсотка до плану на звітний період.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду спрямовано  2 495,6 тис. грн. видатків або 95,1 відсотка видатків по галузі, інші видатки – 129,5 тис. грн. або 4,9 відсотка. На оплату електроенергії  використано кошти в сумі 70,4 тис.грн., що становить 93,85 відсотка до планових призначень в розмірі 75,0 тис.грн. Інші видатки – 59,1 тис.грн.

Фактична чисельність станом на 01.07.2022 року складає 30 ос. при штатній чисельності – 36 шт.од., в тому числі по фінансовому відділу – 4 шт.од.

Станом на 01.07 .2022 року обліковується кредиторська заборгованість в загальній сумі 4382,00 грн. по незахищених статтях видатків (КЕКВ 2210- 2553,00 грн.,КЕКВ 2240 – 509,00 грн.,КЕКВ 2282 – 1320,00 грн., в тому числі прострочена – 1959,00 грн.)

 

Освіта

По КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти» видатки за звітний період здійснені в обсязі 644,7 тис. грн. при затвердженому плані на відповідний період 945,1 тис. грн. або 68,21 відсотка уточнених призначень.

За 6 місяців 2022 року використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам 598,0тис. грн. при плані на звітний період 702,8 тис. грн. На харчування із загального фонду витрачено 137,9 тис. грн. при плані в 224,8 тис. грн. або 61,34 відсотка . Інші  видатки – 8,7 тис. грн. 

За рахунок вказаних видатків утримуються 3 дошкільних навчальних заклади : в с. Будище, с. Пединівка, с. Тарасівка . Дошкільні заклади повноцінно працюють від початку війни із 11 квітня.

 

За 6 місяців 2022 року видатки  по  галузі «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» фактично склали 6 951,8 тис. грн. при затвердженому плані на відповідний період  9 642,6 тис. грн. або 72,1 відсотка уточнених призначень.

Станом на 01.07.2022 року в мережі закладів загальної середньої освіти працює 3 заклади:

- Опорний навчальний заклад «Шевченківська загальноосвітня школа

 I-III ступенів ;

- філія «Пединівська загальноосвітня школа I-II ступенів»;

- філія «Тарасівська загальноосвітня школа I ступеня».

Протягом 1 півріччя  2022  навчального року дані навчальні заклади надавали освітні послуги 293 учням, навчання проводилось дистанційно.

Станом на 01.07.2022 року фінансування фонду оплати праці забезпечено повністю. Касові видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним та технічним працівникам склали 6 428,7 тис. грн. при плані 9 642,6 тис. грн., з них витрати на оплату праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету склали – 3 914,7 тис. грн. та  витрати на оплату праці технічним працівникам за рахунок коштів бюджету громади становлять 2 514,0 тис. грн.

На харчування із загального фонду використано 99,9 тис. грн., при плані на звітний період – 167,6 тис. грн. або 59,60 відсотків. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв фактична витрачено 376,3 тис. грн.,   інші видатки – 504,3 тис. грн.

За  6 місяців  2022 року придбано замки, миючі засоби, ланцюг, поліетиленові пакети, господарські товари, класні журнали, харчові контейнери, запчастини до автобуса, запчастини до бензопили, матеріали для поточного ремонту, сантехнічні вироби.

Оплачено послуги  за техконтроль ТЗ, за інтернет, техогляд підземного газопроводу, ремонт комп’ютерного обладнання, поточний ремонт шкільного автобуса.

Станом на 01.07.2022 року рахується прострочена кредиторська заборгованість по незахищених статтях видатків в сумі  32 835,94 грн. ( КЕКВ 2210- 978,00 грн., КЕКВ 2240 – 31 857,94 грн.)

По КПКВКМБ 0211061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» обліковується не прострочена кредиторська заборгованість в загальній сумі 1 769 537,17 грн. ( КЕКВ 3132 – 912 562,26 грн., КЕКВ 2240 – 856 674,91 грн.)

 

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

На соціальний захист та соціальне забезпечення за 6 місяців  2022 року з бюджету сільської  територіальної громади спрямовано 597,1 тис. грн. або 68,75 відсотка.

По КПКВКМБ 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання  громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» кошти у сумі 571,7 тис. грн. використані на заробітну плату з нарахуваннями працівникам Центру надання соціальних послуг Шевченківської громади,

25,4 тис. грн. – інші видатки.  

На виконання програми «Турбота на 2021 - 2022 роки» надано матеріальну допомогу  жителям ТГ в сумі 24,0 тис. грн., в тому числі:

на лікування 7 особам на загальну суму 7,0 тис. грн .

По КПКВКМБ 0213050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» профінансовано 0,9 тис.грн. згідно поданих документів.

По КПКВКМБ 0213032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» профінансовано 0,1 тис.грн. згідно поданих документів.

 

 

Культура і мистецтво

 

За  6 місяців  2022 року фактичні видатки по галузі Культура і мистецтво по КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  склали 883,3  тис. грн. при затвердженому плані на період 1 269,9 тис.грн., або 69,56 відсотків уточнених призначень . На заробітну плату з нарахуваннями використано коштів в сумі 811,7 тис. грн. при затверджених планових призначеннях 1 041,3 тис.грн. або 77,95 відсотка. На оплату енергоносіїв, в тому числі електроенергії використано 71,5 тис. грн. при плані 136,0 тис. грн.

 Фактична чисельність працівників на 01.07.2022 року становить 16,5 шт.од. при плановій штатній чисельності 16,5 од.  Кредиторська заборгованість по всіх статтях видатків відсутня.

 

Житлово-комунальне господарство

 

По КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» профінансовано видатків на суму 526,0 тис.грн. при затверджених планових призначення на звітний період  1 312,3 тис.грн., або 40,08 відсотка. На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 26,1 тис.грн. при плані 59,5 тис.грн. ,що становить 43,86 відсотків.

Інші видатки – 499,9 тис.грн., з них 401,7 тис.грн.- кошти на фінансування комунального підприємства «Добробут».

Станом на 01.04.2022 року  обліковується кредиторська заборгованість в сумі

509,00 грн. по незахищених статтях  - КЕКВ 2240)

 

 

 

Міжбюджетні трансферти

 

За 6 місяців 2022 року з бюджету сільської  територіальної громади до бюджету Звенигородської міської територіальної громади  були передбачені та фактично перераховані міжбюджетні трансферти в сумі 1 310,9 тис. грн.,  що становить  99,28 відсотків до уточненого плану на звітну дату. 

По загальному фонду бюджету були профінансовані наступні субвенції:

 1. КНП «Звенигородський центр  первинної медико-санітарної допомоги» - 961,4 тис.грн.
 2. Трудовому архіву Звенигородської міської ради – 25,0 тис.грн.
 3. Звенигородській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування – 320,0 тис.грн.
 4. 4.Звенигородському інклюзивно-ресурсному центру – 4,5 тис.грн.

 

Інша діяльність

По КПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної оборони» профінансовано кошти в сумі 223,7 тис.грн. при затверджених кошторисних призначеннях 236,5 тис.грн., що становить 94,57 відсотків.

По КПКВКМБ  0218240 «Заходи та роботи з  територіальної оборони»  профінансовано коштів на суму 480,3 тис.грн. , що становить 99,97 відсотків до затверджених планових призначень 480,5 тис.грн.  На дану суму придбано продукти харчування для формування  продуктового резерву.

Станом на 01.07.2022 року кредиторська заборгованість відсутня.

 

 

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

  

 

Профінансовано:

 по КПКВКМБ 0217691 «Виконання заходів за рахунок  цільових фондів, утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» видатків на загальну суму  4,8 тис.грн., з них 3,0 тис.грн. – придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря  податки – 1,8 тис.грн.

КПКВКМБ 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» проведено видатків на суму 8,7 тис.грн. по КЕКВ 2230 «Продукти харчування».

Згідно Довідки про надходження в натуральній формі проведено видатки по : КПКВКМБ 021160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 55 272,00 грн. ( КЕКВ 2210- 28028,00 грн. – безоплатно отримані меблі для кабінету Служби у справах дітей та сім»ї, КЕКВ 2230 – 27 244,00 грн. –безоплатно надані продукти харчування для ВПО)

КПКВКМБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»   в сумі 7,1 тис.грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - господарчі товари.

 КПКВКМБ 0214060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 100,5 тис.грн. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - безоплатно отримані книги.

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                 Леся ХАМКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь